Tagi: społeczeństwo. kultura

Moralność w społeczeństwie

Styczeń 20th, 2011, Brak komentarzy

Mówiąc o moralności jako o fakcie społecznym, należy przytoczyć cztery interpretacje tego twierdzenia. Pierwsza, akcentowana przez Durkheima, mówi, że pojedyncza jednostka, nie może tworzyć norm czy wartości, gdyż to jest możliwe jedynie w przypadku grupy, zbiorowości. Oznacza to, że szczęście nie powoduje uczucia spełnienia czy zadowolenia u grupy, lecz odwrotnie, to społeczność decyduje, że dany [...]


Feed

http://www.inwestycjawkadry.info / społeczeństwo. kultura