Zdumiewający potencjał zmiany

Listopad 29th, 2011

Niewiele jest książek, które są świadectwem zmiany, jak zaszła w człowieku, gdy zdał sobie sprawę z ograniczających go słabości. Wynikały one z różnych powodów – złych nawyków, przyzwyczajeń, sposobów i schematów myślenia, społecznie narzuconych ram czy po prostu – kompleksów. Spętany nimi człowiek, pogrążony w samotności i depresji, zapragnął zmiany. I to nie byle jakiej – odwrócenia swojego dotychczasowego życia do góry nogami. Na przestrzeni dwunastu lat, ów człowiek przeszedł prawdziwą metamorfozę – od zwykłego, szarego pracownika zmienił się w powszechnie znanego i cenionego autora książek, mających na celu pomaganie innym przezwyciężać swoje granice. (Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , , , , , Brak komentarzy

Jak ocenić swoje zdolności interpersonalne i czy da się je wykształcić?

Październik 19th, 2011

Każdy z nas na co dzień bierze udział w ogromnej ilości kontaktów. Wchodzimy w interakcje ze swoim otoczeniem, niezależnie czy mówimy o środowisku pracy czy o swojej rodzinie. Zależnie od posiadanych umiejętności, owe kontakty służyć mogą różnym celom. Ogólnie umiejętność można określić jako zdolność do przeprowadzenia pod pewnym względem powtarzalnego i zorganizowanego działania w sposób płynny i dostosowany do określonej sytuacji. Identycznie jak sposób zachowania najbardziej adekwatny do danej sytuacji, należy wpierw mieć zdolność wyczuwania kontekstu sytuacyjnego. (Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , , , , 1 Komentarz

Co warto wiedzieć o fakturach VAT

Sierpień 30th, 2011

Faktura VAT – każdy doskonale kojarzy ten dokument. Czy jednak wszyscy wiedzą o szczegółach z nim związanych? Faktura to w skrócie dokument sprzedaży, pewien rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji. Dane te są ściśle określone i muszą być zawarte w każdym z egzemplarzy. Do tych danych zaliczają się: dane identyfikujące dokument takie jak numer i data wystawienia , strony kupna-sprzedaży czyli sprzedawca i nabywca, specyfikacja przedmiotu transakcji, nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość czy też dane do rozliczenia obowiązujących podatków. Zatem faktura VAT to szczególny rodzaj faktury, którą wystawiają płatnicy podatku VAT. (Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , , 1 Komentarz

Odwieczne pytanie: mieć czy może być?

Marzec 3rd, 2011

Możemy śmiało sformułować tezę, iż Szekspirowskie pytanie Hamleta: „Być albo nie być”, zostało przeobrażone w: „mieć czy być”. Czasy, w których przyszło nam żyć opierają się bowiem na wiecznym dążeniu do posiadania i zdobywania kolejnych dóbr materialnych. Czy rzeczywiście tak się od tego uzależniliśmy. Wydaje się niestety, że tak. Pieniądze, konsumpcja określają nas jako ludzi, niezależnie od faktu czy nam się to podoba czy też nie. O naszym statusie nie świadczy już chociażby wykształcenie, ponieważ nawet uzyskanie stopnia magistra przestało wiązać się z czymś elitarnym. Ba, teraz normą stało się robienie doktoratu, i powiedzmy sobie szczerze nie jest to jakiś szczególny problem.

(Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , , , , , 1 Komentarz

Moralność w społeczeństwie

Styczeń 20th, 2011

Mówiąc o moralności jako o fakcie społecznym, należy przytoczyć cztery interpretacje tego twierdzenia. Pierwsza, akcentowana przez Durkheima, mówi, że pojedyncza jednostka, nie może tworzyć norm czy wartości, gdyż to jest możliwe jedynie w przypadku grupy, zbiorowości. Oznacza to, że szczęście nie powoduje uczucia spełnienia czy zadowolenia u grupy, lecz odwrotnie, to społeczność decyduje, że dany czyn, sytuacja są szczęściem. Dana grupa jest zatem „sędzią”, czy „stróżem”, decydującym oraz pilnującym, co winno być uznawanym za moralne, co zaś nie. Należy jednocześnie pamiętać, iż zbiorowość składa się z jednostek i dlatego nie można negować pojedynczej roli człowieka w tworzeniu oraz akceptowaniu określonych zachowań oraz ich konsekwencji.

(Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , Brak komentarzy

Droga prowadząca do przywództwa

Styczeń 4th, 2011

Kierownikiem nikt się nie rodzi, ani nie staje się przez przypadek. Badania tematu ukazały, że pozostawanie zwierzchnikiem formalnym często nie ma nic wspólnego z szacunkiem pracowników czy realnym i rzeczywistym przywództwem. Kierownik to jedynie  nazwa piastowanego stanowiska, zaś przywódca to wyłoniony w warunkach naturalnych lider, charakteryzujący się określonymi umiejętnościami oraz cechami.

Droga do takiego stanu nie jest ani łatwa, ani krótka, a do tego nie każdemu uda się na nią wejść i szczęśliwie ukończyć. Jedyne co stanowi pewnik i co możemy gwarantować na początku naszej ścieżki, to etapy, które wyróżnia się w procesie uzyskiwania statutu naturalnego przywódcy.

(Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: Brak komentarzy

Planowanie indywidualnej kariery pracownika

Grudzień 23rd, 2010

Często wydaje nam się, że jesteśmy władcami swojego życia, decyzji, które podejmujemy, czy też naszych losów zawodowych. Okazuje się jednak, iż jeśli chodzi chociażby o ten ostatni podpunkt, to nie do końca mamy rację. Istnieją bowiem różne podejścia do planowania kariery jednostki, które wskazują, że nie tylko ona sama decyduje o swoich wyborach. Teoria ‘wyławiania pereł’ zakłada na przykład, że to managerowie powinni skupiać się na poszukiwaniu talentów wśród swojej załogi. Kierownicy koncentrują się zatem na nielicznej grupie osób, których zidentyfikowali jako wyjątkowo zdolnych i dobrze rokujących na przyszłość, starając się im pomóc w przechodzeniu na kolejne szczeble kariery zawodowej. (Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , , Brak komentarzy

Badanie opinii pracowników

Listopad 26th, 2010

Zastanawiając się nad różnymi rodzajami pracowników, jakich możemy na co dzień spotkać w różnych firmach, można zadać sobie pytanie, co jest gorsze – pracownik nie zmotywowany i nie zaangażowany  do pracy czy też pracownik zmotywowany, lecz pozbawiony możliwości przełożenia swojego zaangażowania na konkretne działanie. W obu przypadkach mamy do czynienia z problemem braku wyraźniej dyrektywy wychodzącej z góry do osób mających wykonać powierzone zadanie. Posiadanie wiedzy o tym, co wpływa na efektywność pracowników w wykonywanej przez nich pracy, jak i zdawanie sobie sprawy z ograniczeń stojących na drodze do jej poprawy da nam szansę na poprawienie komunikacji z naszymi współpracownikami. (Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , , , Brak komentarzy

Kultura w przedsiębiorstwie

Listopad 11th, 2010

Przyjmując nową ofertę pracy, zgadzasz się nie tylko na konkretne obowiązki, które będziesz wykonywał, warunki finansowe i socjalne, ale także przyjmujesz do wiadomości, jaka kultura organizacyjna, z którą przyjdzie ci się zmierzyć i do której spróbujesz się zaadoptować, panuje w firmie.

Jest to o tyle istotne iż na tej podstawie formułowane są zasady i wartości, jakimi posługuje się przedsiębiorstwo, doprecyzowane są także schematy działania oraz strategie firmy. (Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , , , , Brak komentarzy

Sztuka zarządzania sobą

Październik 15th, 2010

Każdy człowiek ma pewien, specyficzny dla siebie, sposób postrzegania siebie samego. Różnie można patrzeć na swoją osobę – jedni chcą widzieć same zalety, drudzy widzą wady, jedni myślą że są zabawni, a jeszcze inni że pracowici. Co by jednak było, gdyby zacząć na siebie samego patrzeć jak na dobrze prosperującą firmę z nami w roli szefa tejże firmy. Jakie pociąga to za sobą konsekwencje? Jak zmienia się nasz punkt widzenia? (Czytaj dalej…)

Kategorie: Artykuły

Tagi: , , 1 Komentarz


Feed

http://www.inwestycjawkadry.info /