Każdy z nas na co dzień bierze udział w ogromnej ilości kontaktów. Wchodzimy w interakcje ze swoim otoczeniem, niezależnie czy mówimy o środowisku pracy czy o swojej rodzinie. Zależnie od posiadanych umiejętności, owe kontakty służyć mogą różnym celom. Ogólnie umiejętność można określić jako zdolność do przeprowadzenia pod pewnym względem powtarzalnego i zorganizowanego działania w sposób płynny i dostosowany do określonej sytuacji. Identycznie jak sposób zachowania najbardziej adekwatny do danej sytuacji, należy wpierw mieć zdolność wyczuwania kontekstu sytuacyjnego. Niektóre rodzaje zachowań umożliwiają nam jednocześnie osiągnięcie zamierzonego celu. Bez posiadania określonych umiejętności nie jesteśmy w stanie realizować naszych zamierzeń. Każde nasze marzenie lub pragnienie jest o tyle realne i możliwe do realizacji, o ile dysponujemy umiejętnościami pozwalającymi podjąć działanie, które pomoże nam osiągnąć nasze cele. Najprościej zaś rzecz ujmując, umiejętności interpersonalne, to zespół tych cech, które wpływają na jakość naszej współpracy z innymi ludźmi. Zarówno w kontaktach wewnątrz firmy, jak i z klientem.

Umiejętności interpersonalne nie są całkowicie zależne od wieku czy wykształcenia danej osoby. Oczywiście, aspekty te wpływają na to, w jaki sposób komunikujemy się z otoczeniem, ale nie są one decydujące. O wiele większą wagę w rozwoju umiejętności interpersonalnych mają bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi. Bowiem teoria może coś ułatwić w rozumieniu poszczególnych rodzajów zachowań ludzkich, lecz tylko praktyka może pozytywnie wpłynąć na lepsze komunikowanie się z innymi osobami. Wiele osób, które mogą o sobie powiedzieć, że opanowały techniki komunikacji międzyludzkiej w wysokim stopniu, zaczynało trenować odpowiednie postawy wobec innych ludzi już w trakcie studiów. Uczestniczenie we wszelakiego rodzaju stowarzyszeniach studenckich, wyjazdach, pracach badawczych i innych projektach angażujących wiele nowych osób, stymuluje w człowieku rozwój najlepszych cech osobowościowych. Zanim bowiem rozpocznie się pracę zawodową, warto zadbać, oprócz o wiedzę merytoryczną, o sposób, w jaki postępujemy z innymi ludźmi. Ważnym jest, aby móc rozwijać swoją karierę, skutecznie i bez problemowo współpracować z ludźmi.
Wczesny start z treningiem swoich umiejętności interpersonalnych może skutecznie zweryfikować posiadane już, wrodzone zdolności. Grupa bowiem składa się ludzi o różnych zdolnościach i talentach, a poprzez niezakłóconą współpracę, osiąga znacznie dalsze cele i wypełnia trudniejsze zadania. Dlatego już wtedy można stwierdzić, czy lepiej odnajdujemy się w roli lidera czy członka zespołu, czy potrafimy działać zadaniowo, czy umiemy myśleć strategicznie, czy potrafimy pracować skutecznie w stresowych sytuacjach. Co nam daje taka wiedza? Pozwala ono na ocenę swoich możliwości jak i nabranie pewności siebie. Znamy swoje silne i słabe strony. Nie rościmy pretensji do stanowiska, które być może wiąże się z większym prestiżem, lecz wiedząc, że nie podołamy odpowiedzialności, wykonujemy inne zadania. Daje to też możliwość poznania zależności w pracy z innymi ludźmi, jeszcze przed rozpoczęciem pracy zawodowej. Lepszy start w życiu zawodowym wiąże się z tym, że im więcej nauczymy się przed pierwszą pracą, tym lepsze będą późniejsze perspektywy rozwoju. Wszelka tego typu działalność zwiększa nasze szanse na znalezienie pierwszej pracy, świadczy bowiem o naszym zaangażowaniu i aktywności, a to cechy mile widziane przez wszystkich pracodawców.

Umiejętności interpersonalne ułatwiają start jeszcze z innego powodu. Dzięki elastyczności i niejakiej świeżości swojej postawy, osoby które sprawdzają swoje zdolności w rożnych sytuacjach i nie boją się wyzwań, mają predyspozycje do lepszego zarządzanie czasem pracy (zarówno własnym jak i innych). Ponadto, dzięki łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności rozwiązywania problemów czy radzenia sobie ze stresem pokazujemy, że zależy nam na rozwoju i wykonywanej pracy. Są to też zdolności, bez których ciężko, nie tylko znaleźć pracę, ale przede wszystkim odnaleźć się w niej i odnosić sukcesy. Pod pewnym względem, mogą one rekompensować brak doświadczenia w porównaniu do starszych pracowników.

Jak już wspomniałem wcześniej, wyłącznie poprzez kontakt z innymi ludźmi jesteśmy w stanie rozwijać swoje umiejętności interpersonalne. Proces nabywania wprawy, czyli rozwijania umiejętności jest wieloetapowy, a można w nim wyróżnić cztery zasadnicze kroki:

  1. Zrozumienie poznawcze i behawioralne umiejętności.
  2. Opanowanie technik jak i zachowań, które składają się na daną umiejętność oraz, w przypadku złożonych umiejętności, opanowanie skryptu, czyli poznania poszczególnych, optymalnie dobranych kroków w odpowiedniej sekwencji wykonywania dla całego efektu danej umiejętności.
  3. Samokontrola, czyli zmuszanie siebie do odbycia praktyki w realnych sytuacjach, z wykorzystaniem poznanych technik i sekwencji zachowań.
  4. Samoregulacja – etap wieńczący opanowanie danej umiejętności, na tym etapie możemy swobodnie, samodzielnie regulować wykorzystanie danej umiejętności do osiągania zamierzonych przez nas celów.

Istotne jest, aby dwa pierwsze etapy budowania wprawy były wykonywane z powodzeniem podczas tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, dwa pozostałe etapy, kluczowe dla rozwoju prawdziwej wprawy (umiejętności), wymagają tzw. naturalnego treningu i doświadczenia w działaniu w realnych sytuacjach, podczas których mamy sposobność do praktykowania opanowanej już na poły umiejętności.

Jak widać, każdy może, na drodze sumiennego treningu osiągnąć biegłość w odpowiednich zdolnościach i sekwencjach zachowań. Lecz, aby stało się to realnym stanem naszego charakteru, niezbędny jest sumienny trening i jasno określony cel, co chcemy uzyskać. Umiejętności interpersonalne są domeną osób dojrzałych, które wiedzą do jakiego celu dążą. Dlatego warto też wcześniej się przyjrzeć swojej osobie i jasno stwierdzić, w jakiej pozycji obecnie się znajdujemy, oraz odpowiedzieć sobie na pytanie – gdzie chcemy być. Warto uważniej przyjrzeć się swoim umiejętnościom i zadbać o ich rozwój na odpowiednim etapie życia. Przydatność umiejętności interpersonalnych na rynku pracy, już teraz jest bardzo duża, a z czasem, będzie jeszcze wzrastać.

Szkolenie: Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej