Archiwa: 2011 Styczeń

Moralność w społeczeństwie

Styczeń 20th, 2011, Brak komentarzy

Mówiąc o moralności jako o fakcie społecznym, należy przytoczyć cztery interpretacje tego twierdzenia. Pierwsza, akcentowana przez Durkheima, mówi, że pojedyncza jednostka, nie może tworzyć norm czy wartości, gdyż to jest możliwe jedynie w przypadku grupy, zbiorowości. Oznacza to, że szczęście nie powoduje uczucia spełnienia czy zadowolenia u grupy, lecz odwrotnie, to społeczność decyduje, że dany [...]

Droga prowadząca do przywództwa

Styczeń 4th, 2011, Brak komentarzy

Kierownikiem nikt się nie rodzi, ani nie staje się przez przypadek. Badania tematu ukazały, że pozostawanie zwierzchnikiem formalnym często nie ma nic wspólnego z szacunkiem pracowników czy realnym i rzeczywistym przywództwem. Kierownik to jedynie  nazwa piastowanego stanowiska, zaś przywódca to wyłoniony w warunkach naturalnych lider, charakteryzujący się określonymi umiejętnościami oraz cechami. Droga do takiego stanu [...]


Feed

http://www.inwestycjawkadry.info / 2011 Styczeń